Poland User Forum “Satellites for society: operational uses of satellite-based services by the Polish public administration”

Warsaw, Poland

09:30 – 10:00 Rejestracja

 

10:00 – 10:30 Powitanie i wprowadzenie

10:30 – 11:00 Główne wystąpienia

11:00 – 11:30 Przerwa na kawę

 

11:30 – 12:00 Zastosowanie usług satelitarnych w polskiej administracji publicznej

Grazia M. Fiore, Koordynator badań i projektów, Eurisy, Prezentacja celów i metodologii badania przeprowadzonego przez Eurisy oraz wyniki uzyskane od polskich władz publicznych w 2015 r.

 

12:00 – 13:00 Dobre praktyki w zakresie wykorzystania usług satelitarnych w administracji publicznej

Prezentacje przedstawicieli polskich władz publicznych wykorzystujących usługi satelitarne w sektorach  strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnymi i państwowym.

 

13:00 – 14:00 Przerwa na lunch

 

14:00 – 14:45 Przykłady komercyjnych projektów umożliwiających wykorzystanie usług satelitarnych w administracji publicznej

 

14:45 – 15:00 Przerwa na kawę

 

15:00 – 16:00 Dyskusja interaktywna: Wyzwania i szanse rozwoju i wykorzystania usług satelitarnych w sektorze publicznym

Sesja ta ma na celu włączenie publiczności do udziału dyskusji na temat głównych wyzwań stojących przed władzami publicznymi w związku z wykorzystaniem usług satelitarnych (ekonomicznych, technicznych, prawnych itd.). Uczestnicy będą mogli nawiązać interakcje z prelegentami i decydentami obecnymi na sali, jak również zaproponować możliwe sposoby przezwyciężenia zidentyfikowanych przeszkód.

Moderator: Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju 

Współtwórcy:

Anna Kacprzyk, Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych w PARP

Jakub Ryzenko, Centrum Informacji Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Thibaud Delourme, Komisja Europejska – DG GROW – Dyrektoriat do spraw Polityki Kosmicznej, Programu Copernicus oraz Obronności

Zbigniew Burdzy, Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Polska Agencja Kosmiczna

Norbert Hübner, Kierownik Sekcji Studium Wykonalności, Biuro ds. Zarządzania Badaniami i Projektami, Departament Aplikacji Zintegrowanych i Telekomunikacyjnych, Dyrektoriat Telekomunikacji i Zintegrowanych Aplikacji, Europejska Agencja Kosmiczna, ESTEC

 

16:00 – 16:15 Podsumowanie i wnioski